UVJETI KORIŠTENJA PLATFORME ZEZINVEST I INFORMIRANI PRISTANAK I SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sadržaj ove izjave služi kako bismo Vas upoznali sa načinom na koji koristimo Vaše podatke, svrhom obrade istih te pravima koja Vam pripadaju s ciljem zaštite osobnih podataka prilikom ulaganja u projekte oglašene na Zezinvest online platformi. Također, u ovoj izjavi nalaze se i Uvjeti korištenja.

I. Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 ovim putem dajem ZELENOJ ENERGETSKOJ ZADRUZI iz Zagreba, (OIB 13278092880) Bukovačka cesta 110, kao voditelju obrade izričitu suglasnost za prikupljanje, korištenje, razmjenjivanje i obradu sljedećih osobnih podataka:

 • ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj,
 • prebivalište/boravište, adresa stanovanja,
 • kontakt podatke (telefon, mobitel, Email)
 • broj bankovnog računa
 • korisničko ime i zaporka prilikom registracije i prijave u sustav.

Za korištenje online platforme, prilikom registracije nužno je potrebno učiniti dostupnim navedene podatke. Navedeni podaci čuvaju se samo za vrijeme dok sam registrirani korisnik aplikacije te se uništavaju odmah po deaktivaciji korisničkog računa. Osim navedenih podataka, prilikom registracije te svakog kasnijeg korištenja aplikacijom prikupit ćemo sljedeće Vaše podatke koji sečuvaju ograničeno vrijeme s ciljem sprečavanja neovlaštenog pristupa aplikaciji:

 • IP adresa
 • datum i vrijeme pristupa
 • vremenska zona
 • informacije o operativnom sustavu
 • HTTP pristupni kod
 • količina prenesenih podataka
 • jezične postavke
 • korisničko ime i zaporka
 • dnevnik korištenja aplikacijom (log in dnevnik)

Svi navedeni podaci bit će korišteni za izradu osobnog profila. Opseg podataka sadržanih u osobnom profilu Voditelj obrade će promijeniti na moj svakodobni zahtjev.

II. Upoznat/a i suglasan/suglasna sam da se osobni podaci iz točke I. prikupljaju isključivo za potrebe aplikacije i ulaganja u projekt oglašene na web platformi za ulaganje Zelene energetske zadruge. Osobni podaci dostupni su isključivo Voditelju obrade.

III. Opseg suglasnosti Društvu za korištenjem osobnim podacima obuhvaća:

 • prikupljanje osobnih podataka
 • obrada podataka u svrhu sklapanja ugovora o zajmu
 • dostavu podataka Poreznoj upravi Republike Hrvatske te trećim osobama izrijekom navedenim u ovoj Izjavi.

IV. Osobni podaci dostavljat će se sljedećim osobama:

 • Poreznoj upravi Republike Hrvatske
 • knjigovodstvu Zelene energetske zadruge (Zadruzi za etično financiranje)
 • Zagrebačkoj banci u svrhu provedbe transakcija
 • Zelenoj energetskoj zadruzi

U svakom trenutku imam pravo ograničiti opseg osoba kojima se osobni podaci smiju dostaviti osim kada je Voditelj obrade temeljem prisilnih propisa ovlašten dostaviti takve podatke.

V. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je grupno ulaganje u projekte na online platformi Zezinvest.

VI. Ovime dajem privolu da Zelena energetska zadruga može koristiti moje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, telefon, adresa stanovanja) u svrhu slanja obavijesti o aktualnim projektima te mogućnostima grupnog ulaganja – crowdfunding te primanje newslettera Zadruge. Suglasan/suglasna sam da Zelena energetska zadruga može koristiti navedene podatke samo u ovom dokumentu navedene svrhe i da te podatke neće dostavljati trećim stranama osim ako to nije navedeno u ovom dokumentu. Potvrđujem da sam upoznat/upoznata s pravima koje mi omogućuje Zelena energetska zadruga u vezi s mojim osobnim podacima i da imam pravo:

 • zatražiti pristup mojim osobnim podacima
 • zatražiti ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade
 • uložiti prigovor na obradu
 • zatražiti prijenos podataka
 • uložiti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka ili kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka ukoliko smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih
 • podataka ili povrede prava koja imam u vezi s osobnim podacima.

VII. Upoznat/a sam kako su mi u svakom trenutku zajamčena sljedeća prava glede korištenja osobnih podataka:

 • pravo na obavijest o osobnim podacima koji su pohranjeni kod Voditelja obrade
 • pravo zahtijevati ispravak ili brisanje osobnih podataka odnosno ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo uložiti žalbu kod tijela nadležnog za zaštitu podataka (u Republici Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka)
 • prigovor na obradu podataka te povezano s tim ograničenje obrade podataka; osobni podaci neće se koristiti za izravni marketing
 • prenosivost podataka.

Osobni podaci čuvaju se za vrijeme dok sam korisnik/ca aplikacije odnosno do opoziva suglasnosti za korištenje podacima. U tom slučaju podatci će se čuvati do proteka zakonskih rokova za čuvati dokumentacije sukladno poreznim i računvodstvenim propisima, a nakon čega će biti izbrisana.

VIII. Potvrđujem da sam upoznat/a kako danu suglasnost za prikupljanje, korištenje, razmjenjivanje i obradu kao i opseg suglasnosti mogu u svakom trenutku opozvati u kojem trenutku prestaje svako ovlaštenje Voditelja obrade u odnosu na moje osobne podatke ili dio istih za koje je uskraćena suglasnost. Povlačenje odnosno opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja. Odmah po dostavi opoziva odnosno povlačenju suglasnosti osobni podaci bit će uništeni iz baza podataka Voditelja obrade te će od tog trenutka korisnicima aplikacije biti onemogućen pristup istim.

IX. Potpisivanje ove izjave uvjet je za korištenje aplikacijom u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi uložio/la u projekt Križevački sunčani krovovi te kako bi aplikacija bila funkcionalna, a kao korisnik/ca aplikacije određujem opseg osobnih podataka u odnosu na koje dopuštam obradu. X. Za sva pitanja vezana uz osobne podatke moguće je obratiti se na e-mail:  info@zezinvest.community

X. Ulaganje u projekte povezano je sa značajnim rizicima te može dovesti do potpunog ili djelomičnog gubitka uloženih sredstava. Iznos ulaganja nije osiguran u sustavu osiguranja depozita koji vodi Državna agencija za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka prema Zakonu o osiguranju depozita ili neke druge financijske institucije niti Zadruga jamči za povrat zajma.

Zadruga ne pruža platne usluge sukladno odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji. Ulagatelje se upozorava kako je ulaganje također izloženo znatnim regulatornim rizicima koji se ogledaju u mogućnosti izmjene zakonodavstva koje potencijalno mogu negativno utjecati na poticanje korištenja i razvoja obnovljivih izvora energije kao i poslovnim rizicima kojima je izložena Zelena energetska zadruga.

S obzirom na iznesene rizike te činjenicu da se radi o dugoročnom zajmu, ovo ulaganje nije pogodno kao oblik štednje ili ulaganje za mirovinu niti se ulagateljima savjetuje da ulaganje izvrše ukoliko će im pozajmljena sredstva trebati prije proteka odtplatnog roka pojedinog projekta.

Ulažite odgovorno, diverzificirajte svoj portofilo ulaganja i ne ulažite više od iznosa kojeg ste spremni izgubiti.

XI. Ulaganje u projekte je trenutno dostupno samo građanima Republike Hrvatske, fizičkim osobama, koje plaćaju porez te imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Prije isplate godišnjih anuiteta vezanih za pojedino ulaganje, Zadruga će obračunati i na propisane račune uplatiti iznos poreza na dohodak od kapitala i prireza na kamatu ovisno o mjestu stanovanja, a sukladno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate. Važeći zakonski propisi na dan sastavljanja ovih uvjeta ulaganja su:

 • Opći porezni zakon
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Pripadajući podzakonski akti

Svakom ulagatelju savjetuje se provjeriti sa svojim poreznim savjetnikom porezne učinke koji za njega mogu proizaći iz sklapanja ugovora o zajmu sa Zadrugom obzirom na primjenjive domaće i strane porezne propise ili međunarodne porezne ugovore.

XII. Korisnik jamči za istinitost unesenih podataka na svom korisničkom profilu te se obvezuje isti ažurirati sukladno promjenama. U slučaju nepravovremene promjena ili neistinitosti unesenih podataka može doći do djelomičnog ili potpunog gubitka prava povrata uloženih sredstava u projekte putem platforme.

U Zagrebu, 15.09.2018