FAQ

Zezinvest je web oglasnik projekata koji omogućuje građanima transparentno i jednostavno ulaganje u iste. Zezinvest je prva platforma u Hrvatskoj koja je građanima omogućila ulaganje u projekte obnovljivih izvora energije u svojim lokalnim zajednicama putem mikro zajmova građana.

Kada građani ulažu u projekte oni daju zajam Zelenoj energetskoj zadruzi, koja je ujedno i pripremila te odabrala projekte koji su objavljeni na Zezinvest web platformi, a zatim se uloženi novac građana investitora Zelena energetska zadruga kao predstavnik investitora namjenski ulaže u realizaciju objavljenog projekta.

Investiranjem u projekte na Zezinvest platformi ulažete u održive projekte s pozitivnim utjecajem na društvo i okoliš, a od takvog utjecaja imamo korist svi koji smo dio tog istog društva, okoliša i ekosustava.

Ulaganjem u projekte na Zezinvest platformi na dobitku su svi. Građani investitori ostvaruju povrat na uložena sredstva prema dogovorenim uvjetima, korisnici projekta dolaze do sredstava za investiranje u obnovljive izvore energije čime ostvaruju uštede u električnoj energiji i smanjuju emisije CO2 u okoliš, dok svi zajedno potičemo razvoj zelene i održive ekonomije.

Tranzicija prema post-karbonskom društvu i obnovljivim izvorima energije neće biti moguća bez participacije i ulaganja privatnog sektora i građana, stoga je ovo prilika da se aktivno uključite u poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u svojoj zajednici.

Tim stručnjaka iz Zelene energetske zadruge je 2015. godine izradio studiju za naručitelja Greenpeace Hrvatska s naslovom „Prelazak Hrvatske na 100% obnovljivih izvora energije“. Više o studiji možete pronaći na sljedećem linku. Trenutno je u Hrvatskoj svega 1% investicija u obnovljive izvore energije poteklo od strane građana, dok je primjerice u Njemačkoj ta brojka na 50%. Ulaganjem u obnovljive izvore energije smanjujemo emisiju CO2 u okoliš, potičemo energetsku učinkovitost i neovisnost, smanjujemo energetsko siromaštvo te potičemo stvaranje novih zelenih poslova.

Zezinvest čini multidisciplinarni tim od desetak stručnjaka u širem sastavu koji pokrivaju razna područja i discipline od energetike, marketinga, ekonomije, poduzetništva, do društvenih inovacija i zaštite okoliša. Članovi su ujedno i dio Zelene energetska zadruge koja je 2014. uspješno financirala prvu energetski neovisnu školu u RH u Kaštel Ostrogu putem donacijskog crowdfundinga i 2015. godine bili jedni od pokretača Crowdfunding akademije u Hrvatskoj, projekta koji se kasnije razvili i proširili u regiji i inozemstvu i kroz koji je do danas uspješno prikupljeno više od milijun USD. Članovi ZEZ-a su do danas realizirali više od stotinu projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, regiji i šire.

Trenutno Zezinvest naplaćuje svoje usluge korisniku projekta u obliku naknade u prosječnom iznosu od 20% ukupne vrijednosti projekta te 1% vrijednosti projekta godišnje za vrijeme ugovornog razdoblja za održavanje projekta koje naplaćuje korisnicima projekta, npr. jedinici lokalne samouprave, za uslugu vođenja projekta, pripremu te izvedbu grupnog investiranja.

Zezinvest platforma trenutno nudi mogućnost investiranja u projekte putem mikro zajmova, a specifična je po tome što prilikom investiranja u svaki projekt zajmodavci ne ugovaraju zajam direktno s korisnikom projekta nego sa Zelenom energetskom zadrugom koja potom kao glavni investitor ulaže u projekt dogovoren s korisnikom.

Investitori pak daju svoj novac kao dugoročni zajam Zelenoj energetskoj zadruzi. Svojom uplatom investitor pristaje na uvjete davanja zajma istaknute za svaki pojedini projekt, a Zadruga se obvezuje poštovati te uvjete te pravovremeno isplaćivati dogovorene anuitete. Za ostale detalje molimo Vas da proučite uvjete ulaganja i dokument o ključnim podatcima vezanim za ulaganje u pojedini projekt.

Nakon što se građani registriraju i slijedom uputa uplate novac na račun naveden u ponudi za ulaganje te ta uplata bude evidentirana u našem sustavu, uplaćeni novac  se čuva se na računu posebne namjene do trenutka kada se ne prikupi traženi iznos za pojedini projekt. Nakon što pristigne dovoljan broj uplata te se skupi traženi iznos za pojedini projekt, sredstva se namjenski koriste za realizaciju pojedinog projekta. Zelena energetska zadruga će prema uvjetima ulaganja i u pojedini projekt te otplatnom planu krenuti isplaćivati anuitete investitorima.

Trenutno u projekte mogu ulagati samo građani Republike Hrvatske, stariji od 18 godina, s prebivalištem registriranim u Hrvatskoj te bankovnim računom u RH.

Slijedom uputa u ponudi za ulaganje u pojedini projekt uplatiti se može virmanski, putem internet i mobilnog bankarstva te opće uplatnice.

Kamata se uglavnom obračunava s počekom od datuma uplate jer se taj tzv. “grace period” koristi za prikupljanje financijskih sredstava i implementaciju projekta. Za svaki projekt se posebno radi otplatna tablica s definiranim datumima isplata anuiteta, a koju registrirani korisnici mogu vidjeti tokom procesa ulaganja u pojedini projekt.

Minimalni ulog u projekte je 1000 HRK, dok je maksimalni iznos ulaganja ograničen na 5% iznosa ukupne investicije u pojedini projekt kako bi izbjegli da projekt preuzmu veliki investitori te omogućili priliku za ulaganje većem broju građana.

Prvi anuitet se investitorima isplaćuje nakon proteka godine dana i “grace perioda” definiranog za pojedini projekt, a zatim svakih godinu dana nakon toga do isteka ugovornog razdoblja. Svaki anuitet isplaćen investitorima sadrži dio glavnice i kamatu, a isti se isplaćuju godišnje prema otplatnom planu navedenom u uvjetima financiranja i otplatnoj tablici svakog projekta. Ukoliko su se vaši podatci o računu za isplatu sredstava promijenili svakako ih ažurirajte na svom korisničkom profilu kako bi novac bio pravilno isplaćen na Vaš račun.

Zelena energetska zadruga kao zajmoprimac će obračunavati i uplaćivati porez te pripadajući prirez koji se obračunava prema mjestu stanovanja, za svakog investitora. Porez na kapitalnu dobit u RH trenutno iznosi 12% na ostvarenu kamatu, dok se prirez na porez obračunava prema mjestu prebivališta te može iznositi od 0% do 18%. Isplatnu kalkulaciju koja uključuje poreze i prireze svaki investitor dobiva na uvid prije ulaganja. Ukoliko za vrijeme ugovornog razdoblja promijenite svoje mjesto prebivališta, molimo vas da ažurirate podatke na svom korisničkom profilu.

Zezinvest je platforma za grupno financiranje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Preko platforme će se financirati projekti obnovljivih izvora energije vrijednosti od 200.000 do 2.000.000 kn, osim ako u iznimnim situacijama nije dogovoreno drugačije između Zezinvest tima i korisnika projekta. Iznos traženog financiranja se dogovara s korisnikom projekta, a može iznositi ukupni potrebni iznos za implementaciju cijelog projekta ili djelomičan iznos u slučajevima kad se ostatak pokriva iz drugih izvora.

Ukoliko je projekt veći od 2.000.000 kn Zezinvest može pomoći u ishodovanju drugih izvora financiranja kako bi se projekt uspješno financirao, a navedenih 2.000.000 kn ponuditi građanima.

Važno je da se implementacijom projekta mogu ostvariti uštede u trenutnim računima korisnika projekta jer se iz tih ušteda vraća povrat investitorima. Projekti mogu biti u sferi obnvoljivih izvora energije poput sunčanih, vjetro, hidro ili elektrana na biomasu/bioplin ili energetske učinkovitosti.

Kako bi procijenili mogućnosti ušteda na lokaciji potrebno je napraviti tehno-ekonomsku analizu projekta, što je ujedno i prvi korak kojeg naši stručnjaci rade nakon potvrde interesa od strane korisnika projekta. Dubinsku analizu je moguće raditi na jednoj ili nekoliko lokacija, dok je nekad najbolje inicijalno napraviti šire mapiranje potencijala na određenom geografskom području kako bi se odredile lokacije s najvećim potencijalim.

Uzimajući u obzir potencijal uštede, procjenu rizika i očekivan vremenski rok povratka našim investitorima, s našom podrškom, možete odrediti najbolju moguću kamatnu stopu i visinu naknade. Na toj osnovi sklapamo ugovor o suradnji i krećemo u daljnju implementaciju projekta.

Ako ne posjedujete tehno-ekonomsku analizu profitabilnosti, mi vas možemo savjetovati o proizvodima i tehnologijama koje se mogu razmotriti. Također, Zelena energetska zadruga vam može izraditi tehnoekonomsku analizu vašeg projekta.

Podatci koje trebamo za izradu tehno-ekonomske analize:

 • Kratki opis projektne ideje
 • Osnovne informacije o inicijatoru projekta i korisniku (ukoliko je različito)
 • Nacrt građevine s dimenzijama u mjerilu
 • Broj katastarske čestice i katastarske općine
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Pregled računa za električnu energiju (što dulji vremenski period)
 • Ugovor o opskrbi električnom energijom (vidljiva cijena električne energije)
 • Krivulja potrošnje bazirana na 15 minutnom vremenskom intervalu
 • Elaborat energetskog certifikata
 • Popis obračunskih mjernih mjesta
 • Druge podatke i informacije koje smatrate relevantnim za projekt

U sakupljanju podataka vam stojimo na raspolaganju i u svakom trenutku možete računati na našu pomoć. Ukoliko smatrate da postoji potreba vanjski evaluator može izvršiti dodatnu procjenu projekta.

Prema podatcima o dobivenima tehno-ekonomskom analizom određuje se projekcija ostvarenih ušteda u računima električne energije kod korisnika projekta i dimenzioniranja projekta prema potrebama korisnika, uglavnom po modelu vlastite potrošnje na lokaciji.

Zatim se radi financijska analiza kojom se izračunava optimalna kamatna stopa za investitore na način da anuitet koji plaća korisnik projekta ne prelazi iznos projiciranih ušteda, osim ako nije drugačije dogovoreno s korisnikom.

Na taj način se osigurava da za vrijeme ugovornog razdoblja korisnik ne plaća više nego što je do tada plaćao za električnu energiju dok se razlika u uštedama u potpunosti prebacuje na ostvarivanje povrata odnosno visine kamatne stope za investitore u projekt. Duljina ugovornog razdoblja se određuje na način da isplativost cijelog projekta bude povoljna i za korisnike i za investitore i ista je u pravilu manja od 15 godina.

Projekti po principu ključ u ruke: Prednost korištenja Zezinvest platforme za korisnike projekata je svakako kompletna usluga po principu ključ u ruke koja se ne odnosi samo na financiranje projekta već i izradu kompletne projektne dokumentacije, implementaciju i njegovo održavanje. Implementacija projekata obnovljivih izvora energije ili energetske učinkovitosti je često zahtjevna zbog razine znanja potrebnog iz više disciplina, od tehničkih aspekata u energetici do financijskih, pravnih i administrativnih izazova, za što je potrebno inicijalno znanje i uloženo vrijeme. Zezinvest štedi vrijeme i pojednostavljuje procese financiranja i realizacije projekata, kako građanima investitorima tako i svojim korisnicima.

Uključivanje građana: Otvaranjem projekata prema građanima radi se i na investiranju uspješniji i stabilniji građani rezultiraju i većim prosperitetom cijele lokalne zajednice. Uključivanjem građana u financiranje projekata u lokalnim zajednicama pojačava se društvena kohezija. Investiranjem građani postaju i osobno, pozitivno angažirani oko projekta te imaju priliku za ostvarivanje financijske koristi od svog ulaganja čime novac ostaje u rukama građana i lokalne zajednice gdje ponovo stvara vrijednost. Uključivanjem građana projekt, isti postaje transparentniji i prihvaćeniji od strane javnosti, a građani se prilikom ulaganja educiraju iz područja financija, energetike i zaštite okoliša.

Vidljivost projekata: Prilikom financiranja projekata standardnim zaduživanjem ne postiže se značajna vidljivost projekta. Brojna istraživanja o grupnom financiranju pokazala su da investitori u pojedine projekte imaju tendenciju isti projekt i proširiti među svojim prijateljima i poznanicima što stvara domino efekt vidljivosti. U sklopu naše usluge se također nalaze i promotivne aktivnosti koje dodatno potiču vidljivost projekta, njegovog korisnika te uključenje građana.

Uz potpisivanje ugovora o zakupu, korisnik potpisuje i ovjerava bjanko zadužnicu u visini ukupne vrijednosti projekta, kao instrument osiguranja naplate potraživanja.

Korisnici projekta dobivaju uslugu projektnog managementa koji obuhvaća sve tehničke radnje potrebne za implementaciju projekta i njegovo održavanje po principu ključ u ruke.

U nastavku se nalaze i dodatne aktivnosti koje je potrebno napraviti u svrhu pripreme i provođenja kampanje projekta:

 • Produkcija tekstualnog, video i vizualnog sadržaja za potrebe kampanje
 • Izrada i potpisivanje ugovora projekta s korisnikom
 • Izrada informativne brošure o projektu temeljem tehno-ekonomske analize
 • Izrada i facilitacija ugovora s građanima investitorima
 • Slanje newslettera s informacijama o ulaganju registriranim korisnicima platforme
 • Objave na društvenih mrežama za vrijeme trajanja kampanje
 • Slanje objave za medije u lokalno i nacionalno u tiskane, digitalne, radio i TV
 • Predstavljanje projekta na dva lokalna eventa na kojem će se projekt prezentirati
 • Izrada izvještaja o učinku kampanje

Odgovor ovisi uvelike o tome u kojoj je fazi pripreme projekt u trenutku inicijalnog kontakta. Bez obzira na prethodnu tehničku dokumentaciju stručnjaci iz Zezinvesta će uvijek napraviti posebnu predinvesticijsku analizu. Pripremna faza projekta može trajati između 1-4 mjeseca. Rok za financiranje putem platforme je uglavnom 30 dana, no praksa je pokazala da se projekti financiraju unutar svega nekoliko dana. Nakon financiranja slijedi implementacija projekta koja uvelike ovisi o projektu i može trajati od jednog do više mjeseci.

Svakom projektu pristupamo partnerski i pokušavamo se prilagoditi potrebama naših korisnika, od kojih očekujemo da nam daju svoju podršku u procesu. U sklopu ugovora pobrinuti ćemo se za pronalazak investitora i promociju projekta kroz vlastiti newsletter i društvene mreže, a u dogovoru s korisnikom ćemo pomoći pri organizaciji lokalnih događaja ili gostovanja u medijima. Druge eventualne aktivnosti će se raditi na zahtjev i po dogovoru s korisnikom projekta kojem je zapravo isto u interesu uključiti se partnerski i promovirati projekt sa svoje strane.

Nakon što se postigne predviđeni iznos financiranja, nove uplate u projekt će biti zaustavljene. Prekomjerno financiranje nije potrebno jer se financijska analiza projekta uvijek radi prema točnim potrebama implementacije pojedinog projekta i ne koristi se za druge svrhe. Ukoliko pristigne više uplata nego što je definirano u projektu, isti novac će biti vraćen građanima ulagačima.

Ukoliko se pak ne dostigne traženi iznos u zadanom vremenskom roku trajanja kampanje grupnog ulaganja, sav pristigli novac će biti vraćen ulagačima. Do sada su projekti na Zezinvest platformi imali 100% uspješnost financiranja.

Trenutno financiramo projekte samo u Republici Hrvatskoj.

Kako bi se smanjio rizik i osigurao povrat investicije poduzeli smo niz mjera kao što su:

 • Zelena energetska zadruga, sa svojim dugogodišnjem iskustvom na području obnovljivih izvora energije, i kao nositelj investicije u svaki projekt po trenutnom modelu, uvijek radi vlastitu procjenu rizika kroz tehnoekonomsku i financijsku analizu pojedinog projekta;
 • Korisnici projekta plaćaju Zadruzi mjesečne anuitete zakupnine u odnosu na godišnje isplate za koje se Zadruga obvezuje prema investitorima, čime je uvijek ostavljen prostor za pravodobnu reakciju u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja;
 • Ukoliko je korisnik projekta pravna osoba u vlasništvu grada ili općine, ista jedinica lokalne samouprave je potpisnik i jamac ugovora o zakupu opreme;
 • Korisnik projekta potpisuje bjanko zadužnicu u korist Zelene energetske zadruge u  iznosu cjelokupne investicije u projekt uključujući i vrijednost ukupnih anuiteta;
 • Svaki projekt je adekvatno osiguran kod osiguravateljskih kuća u slučajevima nezgoda ili prestanka rada, a za svu opremu koja je instalirana dogovaraju se i posebna produžena jamstva za vrijeme trajanja ugovornog razdoblja.

Uz mjere koje je Zelena energetska zadruga provela kako bi sebi i svojim investitorima smanjila rizik ulaganja, investitori također mogu pridonijeti smanjenju rizika investicije tako da detaljno prouče sve dostupne dokumente i informirano ulože u pojedini projekt, kao i da diverzificiraju svoja ulaganja.

Ukoliko korisnik projekta neopravdano kasni s isplatama dogovorene zakupnine, Zelena energetska zadruga može aktivirati bjanko zadužnicu kako bi naplatila svoja potraživanja i osigurala povrat građanima invesitorima.

Bez obzira što mi s naše strane poduzimamo sve kako bi odabrali najbolje i najsigurnije projekte te činimo sve u našoj moći kako bi minimizirali rizik ulaganja, za investitore postoji rizik djelomičnog ili potpunog gubitka investicije te je zato od iznimne važnosti da se svi investitori informiraju o rizicima i uvjetima ulaganja u pojedini projekt.

Investitori moraju biti svjesni rizika prilikom investiranja u projekte preko platformi za grupno financiranje. Prilikom ulaganja u projekte postoji mogućnost djelomičnog ili potpunog gubitka investicije, a građani su se sami dužni informirati prije nego odluče uložiti u pojedini projekt i ono što je u projektu predstavljeno.

Svaki pojedini projekt je predstavljen na web stranicama platforme, a zainteresirani investitori mogu naći i detalje o svakom projektu unutar dokumenta „Ključni podatci o ulaganju u XY projekt“ koji se može preuzeti na stranici svakog pojedinog projekta. Podatci o ugovoru odnosno uvjetima ulaganja i detaljnim izračunima povrata na ulaganja u pojedini projekt dostupni su registriranim investitorima na Zezinvest platformi. Za svako pitanje koje nije pokriveno sekcijom Čestih pitanja možete nam se slobodno obratiti putem kontakt obrasca i naš tim će Vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Iako je Zelena energetska zadruga kao nositelj investicije u projekte poduzela mjere kako bi izbjegla ovakvu situaciju, rizik kod ulaganja i dalje postoji u obliku tehničkih, organizacijskih ili drugih nepredviđenih kašnjenja. U uvjetima ulaganja u pojedine projekte navedena su prava i mogućnosti investitora u ovakvim slučajevima.

Grupno financiranje ili “crowdfunding” se uglavnom odnosi na online investiranje većeg broja ljudi eng. crowd u određeni projekt. Projekti mogu biti različite vrste, od dobrotvornih projekata, financiranja evenata, izrade muzičkih albuma, pokretanje posla tj. poduzetništva ili financiranje solarnih elektrana. Korisnici projekta uglavnom postavljaju svoj projekt na određenu online platformu za grupno financiranje koja najviše odgovara njihovim potrebama tako što prezentiraju svoj projekt kroz tekst, slike ili video kako bi zadobili pažnju svoje ciljane publike. Jednom kad je projekt postavljen na platformu on se lako dijeli kroz različite kanale, a ljudi odnosno investitori mogu temeljem prezentacije projekta sami odabrati koji projekt žele podržati ili u kojem prepoznaju priliku kroz ulaganjem u njega. Pojedinci koji ulažu u projekte ne moraju se međusobno poznavati niti imati veće količine novca na raspolaganju kako bi uložili. Glavni preduvjet je da su zajedno s ostatkom istomišljenika motivirani da zajedničkim trudom pomognu da se određeni projekt ostvari kroz vlastito ulaganje ili dijeljenje projekta sa drugim potencijalnim ulagačima.

Grupno financiranje kombinira financijski dio projekta s onim marketinškim. Grupno financiranje često ima i pojednostavljen administrativan proces jer se uglavnom uvijek kombinira s web tehnologijama i financijskim inovacijama. Grupno financiranje vrlo uspješno popunjava rupe tamo gdje su klasične metode financiranja zakazuju zbog administrativnih ili drugih problema, te može biti od posebne važnosti za projekte s pozitivnim društvenim ili okolišnim utjecajem.

Prezentacija projekta preko platforma za grupno financiranje služi kao izvrstan alat za direktnu interakciju s korisnicima i dobivanje povratnih informacija, a jednom kad publika prihvati projekt on zna dobiti i viralni karakter jer ljudi koji ga podržavaju ga često i dijele sa svojim prijateljima i poznanicima, posebice putem društvenih mreža. Validacija projekta od strane korisnika je dosta bitna jer bez ljudi koji će biti korisnici i najperspektivniji poslovni planovi se mogu izjaloviti. Investicije građana mogu iskoristiti i kao dopuna ili privlačenje dodatnog kapitala.

Grupno financiranje se dijeli na nekoliko tipova financiranja koji su opisani u nastavku:

 1. Grupno financiranje bazirano na vlasničkim udjelima: Kod ovog tipa financiranja investitori za svoj ulog dobivaju vlasnički udio u investiciji s kojim mogu ili ne moraju doći i glasačka prava, a sve ovisno o pravnoj strukturi ulaganja koje može biti u obliku udjela u tvrtki, SPV-u, zadruzi i sl. Ovaj način financiranja se zove crowd investing.
 2. Grupno investiranje temeljeno na zajmovima: Ovaj tip financiranja se bazira na mikrozajmovima između dionika na platformi koji su u ulozi zajmodavca ili zajmoprimca. Zajmovi mogu biti sa ili bez kamatne stope, a ovaj model se nekad zna i preklapati sa financiranjem baziranom na vlasničkim udjelima – ovisno o poslovnom modelu po kojem funkcionira platforma za grupno investiranje.
 3. Grupno investiranje bazirano na nagradama: Investitori ne dobivaju povrat na uložena sredstva u obliku kapitala već u obliku predodređenih nagrada, eng. perks, koje inicijator projekta postavlja na stranicu svog projekta kako bi primamio investitore. Nagrade mogu biti u raznim oblicima, a generalno se dijele na proizvode/usluge ili priznanja, a vrlo su podložne kreativnom oblikovanju.
 4. Donacijsko grupno financiranje: Događa se kad više ljudi donira novac u određeni projekt bez očekivanja ikakve kompenzacije. Prednost korištenja grupnog financiranja u odnosu donorske organizacije je transparentnost utrošenih sredstava i mogućnost da se adresiraju specifični problemi ili individualne situacije pojedinaca kojima treba pomoć.