Ispuni upitnik i otvori vrata građanskoj energiji u Varaždin gradu!

skaz interesa za postavljanje sunčane elektrane

Grad Varaždin i Centar za kompetencije obnovljivih izvora energije žele uz pomoć Zelene energetske zadruge istražiti zainteresiranost građana grada Varaždina za korištenjem obnovljivih izvora energije te ih potaknuti na implementaciju istih.

Ispunjavanjem upitnika ostvarujete besplatnu pomoć ZEZ-a i CKOE u pripremi prijave za natječaj Fonda, nabavi i instalaciji opreme. Upitnik sadrži osnovne podatke kako bi mogli procijeniti Vaše potrebe i isplativost elektrane na Vašem kućanstvu. Nakon toga ćemo Vas kontaktirati za daljnje korake.

Vjerujemo da građani trebaju sudjelovati u planiranju, odlučivanju i ulaganjima u lokalno dostupne energetske izvore i krenuti u stvaranje energetski održivih zajednica.

Uz glavnu podršku Grada Varaždina!

1Tip korisnika
2Obrazac upitnika